About

About MAD
Svenska:

Mitt namn är Moumita Griffith, eller bara Mou (som jag kallas ibland), och är en frilansande fotograf från Sverige. Jag fokuserar på fotografering inom ett brett område men har en speciell plats i hjärtat för svartvitt. Som fotograf vill jag få människor att reagera, fundera och känna genom att se mina verk.

På den här sidan har du tillgång till mitt galleri. Alla fotografier kan köpas i olika former (digitala kopior, fotoböcker, tryck, affischer, etc.) och även licensieras för kommersiella och icke-kommersiella syften. Jag kan även anlitas för privata uppdrag som fotograf inom det mesta (några exempel är porträtt, studiofotografering, städer, objekt, mode, natur, djur och event). Om du är intresserad, hör av dig!

English:

My name is Moumita Griffith, or simply Mou (as I am usually called), and I am a photographer from Sweden. I focus on photography in a wide range of categories. However, I have a certain affection for greyscale. As a photographer, I want people to react, wonder, and feel through my work.

On this site, you can access my gallery. All photos can be purchased in different forms (digital copies, photo books, prints, posters, etc.), or licensed for both commercial and non-commercial use. I am also available for private commission as a photographer in most categories (examples include portraits, studio photography, cities, objects, fashion, nature, animals, and events). If you’re interested, be sure to get in touch!

mad.sky@hotmail.com

Affiliates