About MAD

About MAD
Svenska:

Moumita Akhter Designs, eller bara Mou (som hon kallas ibland), är en frilansande fotograf från Sverige. MAD fokuserar på fotografering inom ett brett område med en speciell plats i hjärtat för svartvitt. Mou har mer än tio års erfarenhet i fotograferingskonsten som hon fått genom att experimentera på egen hand men även från utbildningar i visuell kommunikation och fotografering från Högskolan i Jönköping. Hon är en flexibel fotograf så du kommer se alla möjliga sorters bilder tagna av henne.

På den här sidan har du tillgång till MADs galleri/fotobank. Alla fotografier kan köpas i olika former (digitala kopior, fotoböcker, tryck, affischer, etc.) och även licensieras för kommersiella och icke-kommersiella syften. Mou kan även anlitas för privata uppdrag som fotograf inom de flesta kategorier. Tjänsterna inkluderar utomhusfotografering (några exempel är porträtt, städer, objekt, mode, natur, djur och event), studiofotografering (Mou har studioutrustning) och fotoredigering. Om du är intresserad, hör av dig!

English:

Moumita Akhter Designs, or simply Mou (as she is usually called) is photographer from Sweden. MAD focuses on photography in a wide range of categories but has a certain affection for greyscale. With more than ten years of experience in the art of photography stemming from individual experimentation and complemented by studies in visual communication and photography at the University of Jönköping, Mou is a flexible photographer, and her repertoire consists of all kinds of pictures.

On this site, you can access MAD’s gallery/picture bank. All photos can be purchased in different forms (digital copies, photobooks, prints, posters, etc.), or licensed for both commercial and non-commercial use. Mou is also available for private commission as a photographer in most categories. Services include outdoor photography (examples include portraits, cities, objects, fashion, nature, animals, and events), studio photography (Mou has access to studio equipment), and photo editing. If you’re interested, be sure to get in touch!

mad.sky@hotmail.com

Affiliates